آموزش کلیه دروس دبیرستان

نکته ها و آموزش و نمونه سوالات کشوری کلیه دروس اول دبیرستان-دوم دبیرستان -سوم دبیرستان-پیش-کنکوری

كتاب الكترونيكي فارسي گرامر زبان انگليسي

کتاب الکترونیکی آموزش گرامر به زبان فارسی

 

کتاب الکترونیکی گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

بخش اول این کتاب شامل مطالب  پایه‌ای گرامر است . ادامه کتاب هم به انواع زمانها، ساختار انواع جملات و سایر نکات گرامری می پردازد. برای آشنایی شما با مطالب این کتاب فهرست کامل کتاب در ادامه همین مطلب آورده شده است.

فهرست کامل کتاب گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی:

 1. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه
 2. ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله)
  • فاعل.
  • ضمایر فاعلی.
  • فعل.
  • قید مکان.
  • قید زمان.
  • صفت ملکی.
  • مفعول.
  • ضمایر مفعولی.
  • صفات ملکی.
  • افعال کمکی (معین).
  • The حرف تعریف
  • دو فعلیها در جمله.
  • have to و must تفاوت

   براي مشاهده بقيه فهرست و همچنين دريافت كتاب روي ادامه متن كليك كنيد  •  
  • have to و must تفاوت
 • زمان حال ساده (حاضر ساده) «23»
 • کلمات پرسشی یا استفهامی «26»
 • زمان حال استمراری «30»
 • زمان گذشته ساده «33»
 • «36» To Do
 • امری کردن فعل «38»
 • «42» Simple future tense زمان آینده ساده
 • ربط دو جمله «44»
 • «47» tell & say دو کلمه
 • قیود زمان «48»
 • حرف تعریف «50»
 • ضمایر ملکی «53»
 • حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم «54»
 • ترجمه «از» به انگلیسی «55»
 • «58» Future Continuous Tense زمان آینده استمراری
 • «61» Sequence of tenses  تطابق زمانه
 • «62» «Used to»
 • «66» Question tag ضمیمه های سؤالی
 • «69» Avoid Repetition جلوگیری از تکرار اسم
 • «71» The additions جلوگیری از تکرار جمله
 • «73»       CAN →       در آینده
 • «73»     MUST →       در آینده
 • «74»    WANT →       در آینده
 • «76» Some & any
 • ضمایر نیمه مجهول «78»
 • دو ملکیتی ها «82»
 • «84» possesive forms  حالات ملکی
 • «85» Putting two sentences together  ربط دو جمله
 • جملات دو سؤالی «86»
 • «87» Reflexive pronouns (self) ضمایر انعکاسی
 • «89» Here & There
 • «92» it بحث
 • صرف یک فعل در 16 زمان «94»
 • «95» حروف اضافه مکان
 • حال کامل ( ماضی نقلی ) «100»
 • ماضی بعید (گذشته کامل) «106»
 • آینده کامل استمراری «108»
 • گذشته کامل استمراری «109»
 • «111» adjective صفت
 • «115» The same as
 • «118» adverb قید
 • «123» intensifiers (very, too, enough)  کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
 • «127» Such
 • «129» enough و too  گسترش جمله با
 • «130» Other  دیگر
 • «136» Relative Pronouns  ضمایر موصولی
 • جملات گذشته حدسی و گذشته غیر واقعی «141»
 • آینده کامل «145»
 • «146» Conditionals جملات شرطی
 • «149» Otherwise  والا
 • «150» Wish   کاشکی-ای کاش
 • «151»if کلمات معادل
 • «151»  It is time  وقتش است که
 • «152» IF حذف
 • «153» Unless
 • «154» Would rather
 • «156» as if – as though
 • «157» in Case (مبادا نکنه)
 • «158» Both
 • «159» active & passive voice  حالت معلوم و مجهول
  • صفت فاعلی.
  • صفت مفعولی.
  • مصدر مجهول.
  • طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول.
  • زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند.
  • تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول.
  • تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول.
  • جای قیدها در جملات مجهول.
  • مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
  • مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
  • مجهول کردن فعل امر.
 • جملات سببی یا وجه سببی «170»
 • مجهول جملات سببی «171»
 • «172» reported speach  نقل قول
 • «173» Indirect speech  نقل قول غیر مستقیم
  • تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم.
  • فعل گزارشگر در نقل قول خبری.
  • تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
  • تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم.
  • تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم.
  • طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم.
 • «181» (gerund) اسم مصدر
 • «184» to فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر با  

  براي دريافت كتاب اينجا راست كليك كنيد

  رمز فايل jamdanesh.ir

 • + نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۳۶ قبل از ظهر  توسط آرش اميني  |